حضور نماینده ویژه رئیس‌جمهور در امور افغانستان در نشست مسکو