ترامپ: فقط بیماری می‌تواند مانع ورودم به کاخ سفید شود