رئیسی: رسانه ملی باید پل ارتباطی بین مردم و مسئولان باشد