بورس در انتظار مذاکرات هسته‌ای/ شرایط برای خرید و فروش‌ روزانه مناسب نیست

بورس در انتظار مذاکرات هسته‌ای/ شرایط برای خرید و فروش‌ روزانه مناسب نیست