واکنش خطیب‌زاده به انفجار تروریستی در کابل

واکنش خطیب‌زاده به انفجار تروریستی در کابل