صالح آبادی: درآمد دولت افزایش یافته است/ دسترسی به منابع ارزی بهتر شده است + فیلم