بلبرينگ انصاريگیت کنترل ترددمشاوره و فروش نرم افزار مالی و …دستگاه سی ان سی

اگر طرح دولت خاتمی ادامه پیدا می‌کرد،اوضاع کرونا امروز این گونه نبود