پشت‌پرده ممنوعیت واردات فلفل از ایران به روسیه چیست؟

پشت‌پرده ممنوعیت واردات فلفل از ایران به روسیه چیست؟