اعتراف قالیباف به یک اشتباه/ مردم را با حقوق‌شان آشنا کنیم