استقبال سرمایه‌گذاران از سرمایه‌گذاری غیرمستقیم در بورس