سرباز سیلی خورده به قالیباف: چطور می گویید سیلی نخوردم؟+فیلم

سرباز سیلی خورده به قالیباف: چطور می گویید سیلی نخوردم؟+فیلم