اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

نقشه راه رئیس کل بانک مرکزی در چه مسیری ترسیم شده است؟
بر اساس تحلیل و واکاوی سیاست های اتخاذی و اظهارنظرهای رییس کل بانک مرکزی در دوران فعلی، مهار و کنترل نرخ ارز، کنترل و کاهش نرخ تورم،تامین مالی زنجیره ای، تسهیل دسترسی مردم به خدمات بانکی و آسان شدن دریافت تسهیلات خرد و اعاده اعتماد عمومی به سیاستگذار را  می توان به عنوان اولین اولویتهای علی صالح آبادی دانست که با وجود روند رو به تشدید تحریم‌ها و محدودیت منابع ، به گواه آمارهای موجود در این راستا موفق عمل کرده است. بدون شک کنترل التهابات بازار ارز علیرغم  وجود تحریم فروش نفت ایران توسط ایالات متحده آمریکا، از تقویت اعتماد عمومی مبنی بر توانمندی این بانک در کارسازی بازار ارز متأثر بوده است. اقدامات و سیاست‌های بانک مرکزی در زمینه ثبات‌بخشی به بازار ارز را می‌توان به ترکیبی از سیاست‌های متناسب با شرایط بحران ارزی نظیر اصلاح موارد 25 گانه تخصیص ارز خدماتی و مسافرتی، تامین نیازهای وارداتی کشور و تأمین ارز مورد نیاز بر اساس اولویت‌های مربوطه، سیاست بازار باز و همچنین سیاست‌های تکمیلی دیگر با هدف کنترل نوسانات ارزی بوده است. در بخش گسترده کردن دایره شمولیت و تسهیل دسترسی به تسهیلات خرد بانکی اقدام به حذف سودجرایم دیرکرد وام ها و تعدیل وثایق متعدد و در بخش ارایه اعتبارات به بنگاه های تولیدی تحت عنوان تامین مالی زنجیره ای تولید، طلیعه نویدبخشی است که می توان امیدوار بود نیازهای تسهیلاتی خرد مردم و اعتبارات لازم بخش های تولیدی در دوره فعلی به سهل ترین روش ممکن تامین شود. در نگاهی دیگر در دوره مدیریت رییس کل فعلی بانک مرکزی که از تیرماه آغاز شده است تا کنون می توان به اصل کار و تمرکز بر سیاستگذاری های پولی و ارزی با تاکید بر اصل استقلال بانک مرکزی و کمتر اظهارنظر رسانه ای اشاره کرد، موضوعی که در دوره های قبلی کمتر به آن توجه می شد. وجود استقلال بانک مرکزی در اجرای سیاست های پولی و بانکی که در دروه جدید پیگیری می شود مهمترین دستاورد آن کاهش پایه پولی و به طبع کاهش نرخ تورم است که امروز بیش از هر زمان دیگری نیاز جامعه است. مدیریت جدیدیت بانک مرکزی در دوره فعلی در راستای  استقلال بانک مرکزی و کاهش استقراض دولت و بانک ها از بانک مرکزی با  التزام به سیاست بازار باز در واقع در پی سیاستگذاری نوین بانکی با ابزار کم ریسکی است که منفعت اصلی آن دور شدن بانک ها از نقش بنگاه داری و انجام وظیفه اصلی واسطه گری مالی است. هرگاه بانک ها به جای بنگاه داری به واسطه گری مالی روی آوردند و اموال مازاد حاصل شده از بنگاه داری  را به فروش گذاشتند می توان خوشبین بود که سیاست های پولی در مسیر اصلی خود تدوین و راهبری می شود، در پایان باید تاکید کرد اعمال نظارت بانک مرکزی در سیاست نوین پولی با محدودیت بانک های متخلف می توان امیدوار بود که ناترازی های صورت های بانک های کشور کاهش یابد و در این مسیر اضافه برداشت بانک ها از بانک مرکزی که موجب تورم می شود کنترل شود.