اینفوگرافی فوتی های جدید کرونا / 171 فوتی جدید در 24 ساعت گذشته