تصاویری از مراسم تکریم و معارفه استاندار آذربایجان غربی