پاسخ کره شمالی به درخواست سئول برای اعلام پایان جنگ