این شهر رتبه برتر رعایت پروتکل‌های بهداشتی را دارد