اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

قیمت حامل های انرژی امسال افزایش نمی‌یابد