اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

نقدینگی کم شد / رشد پایه پولی همچنان نگران کننده!