اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

قالیباف: جوان در ۲۱ تا ۳۵سالگی باید درس بخواند، ازدواج کند و شغل داشته باشد، همه اینها را نمی شود به گردن تحریم انداخت