اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

تا سال ۱۴۰۴ مجموع خودروهای فرسوده به ۴ میلیون دستگاه می رسد