اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

چرا عربستان یارانه ۹ میلیون تومانی می دهد ولی ایران نه؟