اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

اگر دو رکن تحریم و تروریسم را از آمریکا بگیریم شاید آنها نتوانند این گونه سیطره و سلطه خودشان را ادامه بدهند