اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

راهکار رفع مشکل حق آبه ایران و افغانستان بازگشت به تعهدات قبلی است