تولید صندلی سینمایی ،صندلی همایش …دوزینگ پمپ .مترینگ پمپفروش ویژه دستگاه تصفیه آبنمایندگی کابل سیمند(سیمند کابل)