اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

دولت رئیسی برای انتخابات دور دوم چه برای گفتن دارد؟