معماری فضای سبز هورَس (Horas)لباسکار-تیشرت تبلیغاتی -کلاه تبلیغاتیفروش لوله مقواییترکمتر ( گشتاور سنج) و مولتی پلایر

سفیر تاجیکستان به وزارت خارجه احضار شد