اَپ‌های پرداخت کرایه تاکسی مفید هستند؟

اَپ‌های پرداخت کرایه تاکسی مفید هستند؟