اطلاعیه‌ی پلیس درباره‌ی دستگیری اعضای «یک تیم تروریستی»

اطلاعیه‌ی پلیس درباره‌ی دستگیری اعضای «یک تیم تروریستی»