اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

وزیر ناکاربلد و برداشت عوامانه از تورم!