توییت «موسی‌پور گاندو» درباره مذاکرات وین

توییت «موسی‌پور گاندو» درباره مذاکرات وین