وزیر نفت: فروش نفت در صد روز اخیر رشد بسیار چشم‌گیری داشته

وزیر نفت: فروش نفت در صد روز اخیر رشد بسیار چشم‌گیری داشته