کتاب خودآموز ترکی استانبولی جدیددستگاه سلفون کشسیم بکسل و اتصالات استیلدستگاه شمارنده اتوماتیک قطعات تولیدی

آمار ناامیدکننده‌ی صداوسیما از تعداد بینندگان برنامه‌های تلویزیون