فروش مخزن آب و تانکر و منبع پلی …ثبت شرکت و برند صداقتشرکت پارس پاک کیمیا تولید کننده …مجتمع فنی تهران-آموزش صفرتاصداستخدام …

سیلی بر صورت سرباز وطن؛ دو حادثه مشابه، دو رویکرد متفاوت