اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

مصالح ساختمانی هر هفته گران می‌شود؛ نهضت ملی، مسکن مهری دیگر خواهد شد