اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

«قصد طلبه‌های جهادی  دخالت در کار کادر درمان نبود»