هدر کلگی آب برج خنک کنندهمدرس و مترجم زبان پرتغالیدوربین مداربسته , DVR , تجهیزات …تابلو سازی و تبلیغات لعل با بیش …

پاسخی به مصاحبه‌ی زیبا کلام