اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

اعتراضات اصفهان و جای خالی وساطت «نهاد روحانیت»!