آموزش آنلاین زبان : برگزاری کلاس …اموزشگاه زبان عربی شرق تهراناملاک ایران ارژنگ ( میدان هفت تیر …طراحی و تولید سیستم های برودتی …

به بهانه تفسیق‌نامه‌ای شگفت و پروژه سیدکمال حیدری