واردات و فروش پلی آمیدماهم فروشنده ی ترانسمیترفشار(سنسور …گروه ساختمانی آروین سازهفروش و واردات قطعات الکترونیکی …

ظریف: ما شرمنده مردم هستیم