ارائه انواع دستگاه حضور و غیابباطری ساز سیار مکانیک سیار امداد …نصب انواع باطری خودرو سیار و محل(باطری … ????دوره جامع آموزش بورس فارکس …

تامین ۱.۵ میلیون واکسن آنفلوآنزا برای افراد پرخط