اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

بخش بزرگ مجلس؛ نمایندگان بی تجربه؟