اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

رئیس بانک مرکزی: سقف کارت به کارت و خرید روزانه اتباع مانند ایرانیان است