اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

رئیسی: انتقام خون شهید صیاد خدایی حتمی است