اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

«دولت رئیسی نقش خود را در جنگ روسیه و اوکراین به زیبایی به نمایش گذاشت»