اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

آقای رئیس دولت! جلوی شعاردهندگان بی‌درد بایستید