اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

استاد دانشگاه مفید قم: سیدالشهدا، منشا فساد گسترده را سکوت علما می‌داند