اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

روایت فارس از وضعیت اکنون و امروز دانشگاه شریف + مصاحبه با رییس دانشگاه