فروشگاه اتوماسیون و ابزار دقیق …دستگاه ماساژور و فیزیوتراپی گردن …تجهیزات نقشه برداری ومهندسیفروش مونوپمپ

واکنش ایران به انتقال گروه‌های تروریستی به منطقه قفقاز