توزیع انواع سیلیکون قالبگیری .مواد …صندلی امفی تئاتر لوکس مدل R-640 …دستگاه قلاویززنینصب آنتن مرکزی و معمولی و گردون

تاکید روحانی بر حمایت کامل دولت از تولید واکسن کرونا