اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

فیلم | الهام چرخنده در حال خواندن سلام فرمانده و واکنش به آن